O firmě CARTIS

Projekční kancelář Lubomír CARBOL, CARTIS, byla zřízena a je provozována fyzickou osobou (IČ : 11538741) Lubomír CARBOL Ing.arch., absolvent VÚT Brno, specializace urbanismus, stavba měst, od srpna roku 1990. Navazuje na 12-ti letou praxi v oddělení projekce ČSAD Ostrava s celokrajovou, ve vybraných činnostech s celostátní působností. Výkonným sídlem je kancelář v budově TAURID (bývalá budova Eurovia a DS Ostrava), ulice Starobělská 3040/56, v Ostravě-Zábřehu. Místo kanceláře umožňuje větší operativnost a koordinaci projekční činnosti v návaznosti na další projekční profese, geometry nevyjímaje. Provozovatelem kanceláře je fyzická osoba, plátce daně z přidané hodnoty od roku 2005 (DIČ : CZ530627058).

V současné době je hlavní oblastí působnosti firmy projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě bez omezení specializace, okrajově spolupracuje při realizaci staveb, navrhování a provádění interiérů, v reklamní a realizační činnosti, odborné zastupování jiných firem ve stavební činnosti, fotorealistické 3D modely vč. osazení do aplikace Google Earth. Práce jsou prováděny na základě autorizace (autorizovaný architekt bez vymezení specializace-široká autorizace), živnostenského listu v předmětu podnikání : projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej; realitní činnost.

Kancelář vypracovala v průběhu soukromé živnosti na 1.800 zakázek, vytváří téměř nepřetržitě 20 let jedno trvalé pracovní místo. V místě působnosti spolupracuje s autorizovanými techniky a inženýry v oborech stavební konstrukce, statika stavebních konstrukcí, vodovody a kanalizace, elektroinstalace, technické vybavení budov, požární ochrana, dopravní stavby, ozelenění ploch.